167 Kniha 5 – Regublina

[tooltip header=“autor“ position=“left“]© Roman Koucký, Šárka Malá[/tooltip]
[tooltip header=“spolupráce“ position=“left“]& Libor Kábrt; Petr Štěpánek, Renata Horová, Annamaria Bohuniczky, Matej Zahatňanský[/tooltip]
[tooltip header=“od – do“ position=“left“]~ duben 2008 [/tooltip]
[tooltip header=“fáze a obsah zpracování“ position=“left“]= nevydaná kniha[/tooltip]
 

Veškeré teorie urbanismu a metody územních i regulačních plánů na počátku jedenadvacátého století, tedy po zkušenosti s mnoha desetiletími důsledků Athénské charty a z ní plynoucího rozpadu urbání struktury, se pokoušejí definovat regulaci tak, aby bylo opět dosaženo kompaktní struktury města. To je ovšem ve své podstatě již dnes nemožné, protože mnoho dílčích předpisů, norem a zákonů je, právě pod vlivem Athénské charty, postaveno tak, že kompaktní struktura je při dodržení všech předpisů v podstatě nedosažitelná.

Co ale v případě, kdy kompaktní zástavba není z jakéhokoli důvodu žádoucí? Jak vyřešit pravý opak a nedopustit nepřiměřené zahušťování? Jak to udělat, aby plán nebyl příliš popisný, příliš regulační – tedy svázaný? Jak to zařídit, aby zpracovatel plánu nebyl nucen přímo definovat jednotlivé budovy (čtverečky na mapě)? Takovým liberálním, i když poměrně přísným, nástrojem (metodou) je právě „regublina“. Regulkační bublina. Jedná se regulační vzorec, který v prostoru (3D) zajišťuje potřebný rozestup a vytváří přirozené teritorium pro každou stavbu…

Přirozený obraz kulturní krajiny vycházel po staletí ze vzájemné vazby domu a přilehlých pozemků, které k němu patřily. Čím větší pozemek (hospodářství), tím větší dům, a naopak, čím menší pozemek, tím byl dům menší. Jejich vzájemná vzdálenost odrážela velikost hospodářství. Přirozenou cestou se tak do nedávné minulosti samočinně regulovala optimální hustota zástavby v krajině. Dnes, kdy jsou ve většině již tyto tradiční vazby nefunkční, dochází k nezdravému dělení pozemků a je proto potřeba najít nový regulační mechanismus.

Zvolili jsme imaginární „silové pole“, „auru“ – „regulační bublinu“ zkráceně „regublina“ k definování „nutného prostoru domu“ vedoucího svojí „nedotknutelností“ k zachování elegantní roztroušené zástavby volné krajiny.
Vznikl počítačový program nazvaný „regublina“. Program, který je nástrojem pro poskytování služeb při stanovování regulačních podmínek v území.

www.regublina.cz
167 regulační plán Pece pod Sněžkou

zpět

Loading