167 Pec pod Sněžkou, regulační plán

© Roman Koucký, Libor Kábrt
& Šárka Malá;Petr Štěpánek, Renata Horová, Annamaria Bohuniczky, Matej Zahatňanský
~ duben 2008
= regulační plán
Město Pec pod Sněžkou

 

Pec pod Sněžkou, je v mnoha ohledech naprosto netypickým „městem“. Dramatická konfigurace okolního terénu vcelku přirozeně vymezuje hranice města i jeho samostatných částí, a do značné míry tak nahrazuje hradební systémy většiny měst „v kraji“, co ale městu Pec pod Sněžkou nejvýrazněji chybí, je jasné definování veřejných prostranství. Protože každá město, taková prostranství potřebuje, začala se postupem času sama (poněkud chaoticky) vytvářet okolo některých klíčových aktivit (v zimě dolní stanice vleků, v létě lanovky, celoročně pak zastávky autobusů, parkoviště a pod.). Žádné s těchto míst však nemá svůj jasný výraz a ani tvarovou či funkční definici. Vyhledání a potvrzení těchto „ohnisek“ je proto jedním z hlavních úkolů v definici Pece pod Sněžkou jako skutečného města.

V „běžných“ městech jsou veřejná prostranství definována okolní zástavbou. V Peci pod Sněžkou tomu tak ale není a nejspíš ani nebude. Do oblých křivek terénu jsme proto vložili sedm jasně vymezených ploch v jednoduchých geometrických tvarech, o stejné ploše, které dokáží udržet celistvost prostranství bez ohledu na to, kdy a jak bude okolní zástavba doplněna. Aby to ale bylo možné, je nutné naprosto striktně dodržovat jednoduchost a přesnost geometrické stavby prostranství. Je třeba si ujasnit a plně uvědomit „obrácený“ princip tvorby náměstí, kdy vlastní plocha je tady nadřazena okolním budovám a je na nich prakticky nezávislá.

Jako největší hodnotou zastavění Krkonoš je jeho „roztroušenost“, jakoby jednotlivé domy od sebe držely neviditelné siločáry. Proto součást územních plánů pro Pec pod Sněžkou (a Horní Maršov) jsme navrhli způsob regulace zastavění lučních enkláv. Vznikla regulační bublina, zkráceně „regublina“. Jedná se o liberální, i když poměrně přísný, regulační vzorec, který v prostoru (3D) zajišťuje potřebný rozestup a vytváří přirozené teritorium pro každou stavbu. Regublina je počítačový program, tedy opakovatelný nástroj. Regublina zároveň umožňuje současné minimalizování ostatních regulačních podmínek a ve spolupráci s různými manuály a pobídkami může iniciovat vznik kvalitní současné architektury.

Název a logo regublina® jsou registrovanou ochrannou známkou zapsanou v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze pod číslem 303061.

 

www.regublina.cz
kniha 5 – regublina

Loading