195 Kaple pro pietní místo, Ležáky

© Roman Koucký, Šárka Malá
& Libor Kábrt, Petr Štěpánek, Annamaria Bohuniczky, Jana Školníková, Edita Lisecová, Zdeňka Havlová, Pavel Štingl
~ říjen 2011 – listopad 2011
= soutěž
€ Památník Lidice, příspěvková org. MK ČR
 

Každý nový vstup na pietní území Ležáky s sebou nese nutnost poznání několika rovin současného stavu.

Jednak je nutné v maximální možné šíři prozkoumat a pochopit historické události, které v sobě toto místo nese (aspekt 1). Dál pak je nezbytné nastudovat a pochopit záměry doposud jediného koncepčního tvůrce pietního území Ladislava Žáka (aspekt 2).
V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že význam činů a rozsah oběti nese v sobě až do dnešní doby hluboký zasahující neklid. Drama samotné i události, v dobách následujících, jakoby bránily smíření, na které místo čeká. Očištění, které by mohlo dodat celé události i místu konečný a zároveň nekončící význam. Příběh vyklenutý v duchovním smyslu nad příběhy živých i mrtvých, „vítězů i poražených“ (aspekt 3).

Pokusili jsme se, s vědomím všech těchto aspektů, navrhnout  „Místo beze stínu“.

Loading