189 Hradec Králové

© Roman Koucký, Šárka Malá
& Libor Kábrt, Petr Štěpánek, Sylva Matějková, Jakub Filip Novák, Edita Lisecová, Annamaria Bohuniczky, Jana Školníková, Jan Špilar
~ leden 2010 –květen 2010
= soutěž
€ město Hradec Králové
 

Jaké má město Hradec Králové možnosti svého rozvoje do roku 2050?

Domníváme se, že možnosti rozvoje do roku 2050, má Hradec Králové téměř neomezené, a že právě to je jeho největší problém. Je to dáno absencí přirozených krajinných bariér. Je to ale dáno i tím, že současná doba nemá zcela jasné směřování. Je to dáno skepsí z nedávné minulosti a také strachem z budoucnosti. Je to dáno právě absencí vize. Je to ale dáno také samozřejmou gravitací centra regionu a přitažlivostí Hradce jako místa k životu. Je to dáno dobrou pověstí, až legendou, kterou zahájil jeden okruh. Idea a síla „města v kruhu“ musí být zachována proto, aby si Hradec Králové udržel svůj výjimečný charakter. Ideální možnost je dovnitř a hustěji. Je to nejekonomičtější, ale i nejekologičtější.

Dosáhnout toho lze systémem provázaných kroků:

Stanovením hranice města. Dotvořením rozsáhlých přírodních parků v okolí řek. Následným zpevňováním obrazu města šířením charakteristické struktury do okolí radiál – zastavěných i parkových. Obrácením procesu suburbanizace v proces urbanizace. Naplněním mentálního obrazu komponovaného zahradního města. Dosažením pověsti nového urbanistického činu přechodem od zastaralého funkčního plánování ke strukturálnímu pojetí plánu. Stanovením a přijetím jasné vize…

 

Loading