172 Západočeská galerie, Plzeň

© Roman Koucký, Šárka Malá
& Libor Kábrt, Renata Horová, Petr Štěpánek
~ listopad – prosinec 2008
= ideová studie
€ Západočeská galerie v Plzni
 
 

Západočeské galerie v Plzni je pro svůj region jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí. Ve svých sbírkových fondech má v současné době více než deset tisíc sbírkových předmětů. Kvalita těchto sbírek nabízí potenciál vystoupit z regionálního měřítka a pokusit se zaujmout zřetelnou pozici i v širším evropském kontextu. K tomu ale pouhé vlastnictví kvalitního umění nestačí. Je třeba mít také možnost náležitě ho prezentovat a propagovat. V mediální době je klíčovým slovem „komunikace“… a to jak faktická (fyzická) tak virtuální. V současné době sídlí galerie ve dvou, respektive třech objektech. Ve dvou z nich jsou dnes výstavní prostory. Masné krámy z roku 1392 byly zrekonstruovány a pro výstavní provoz galerie upraveny roku 1972. V roce 1997 byla otevřena výstavní síň „13“ ve „zrekonstruovaném“ goticko-renesančním domě. V této budově zároveň sídlí i ředitelství a veškeré administrativně provozní zázemí. Vzhled a výraz obou těchto budov, respektive jejich interiérů je poplatný době svého vzniku (a hlavně jejich rekonstrukcím), což ve většině ohledů neodpovídá nárokům současné doby.  Zabývali jsme se proto nalezením nové tváře obou historických budov, respektive vkládáním do jejich intaktního základu novou současnou výstavní platformu.

Při hledání nového výrazu galerie jsme definovali základní charakteristiky dvou jejích výstavních budov. Masné krámy, které galerie vlastní, jsou pro ni hlavní (velkou světlou a vzdušnou) tedy „Bílou“ galerií. Světlé velké prostory jsou připraveny pojmout téměř jakýkoli koncept výstavy, aniž by ji výrazně limitovaly. Naproti tomu galerie „13“ byla pro vystavování prioritně dosti nevhodná. Galerie tuto budovu dokonce ani zcela nevlastní, takže radikálnější zásahy do jejích konstrukcí byly komplikované. Protože ale v současné chvíli nebylo jiné řešení možné, bylo třeba stav akceptovat a nějakým způsobem se s ním vyrovnat. V komorních prostorách tohoto domu vznikla galerie malá, intimní, scénická – „černá“, připravená pro menší koncepty výstav.

Loading