166 Kniha 6

© Roman Koucký
~ duben – říjen 2008
= vydaná kniha
€ Roman Koucký, sponzoři

„Již delší dobu probíhá „diskuse“ o smyslu a formě památkové péče. Již dlouho se o mně hovoří v tom smyslu, že „chci zrušit památkovou péči“. Uvedu jen poznámku, že jsem to nikdy ani neřekl, natož napsal, a že jsem vždy kritizoval pouze konkrétní „výkony“ památkářů a výsledky jejich mnohdy přehnané „péče“.
Možná svým textem některé překvapím. Jiným možná (doufám) pomohu v orientaci. Pokusím se naznačit můj ucelený pohled na danou problematiku, definovat problémy, naznačit možnosti a ukázat minimálně jednu z možných cest.“

Roman Koucký, úvodní odstavce knihy Úřad kreátora

„Úřad kreátora není vtip. Roman Koucký usiluje o vytvoření příležitostí a podmínek pro vznik kvalitní současné architektury. Činí tak s vehemencí, spektakulární otevřeností a kritičností sobě vlastní. Je to názor architekta s dlouholetou tvůrčí praxí a zkušeností, který je vysloven s naléhavou vážností jako seriózní nástin vize možného systému. S premisou neudržitelnosti teze o ukončeném vývoji a s vědomím nutnosti nějaké regulace navrhuje zřízení jediného úřadu.
S mnoha myšlenkami v textu nesouhlasím, řada tezí, definic a explikací je pro mne příliš nová a těžko uchopitelná, jiným názorům vehementně přitakávám. Jsem bytostně přesvědčen, že ochrana a rozvoj jsou spojené nádoby jednoho procesu. Hodnoty, které jsme převzali po předcích , by se jednoznačně měly stát předmětem veřejného zájmu, jehož garantem by se obdobný jednotně koncipovaný úřad, vybudovaný na partnerství konzervátora a kreátora, mohl stát. Kéž by se stal.“

Jiří T. Kotalík, historik umění, první generální ředitel NPÚ

Loading