159 Rohanský ostrov, Praha

© Roman Koucký, Šárka Malá
& Libor Kábrt, Edita Lisecová, Petr Štěpánek, Jan Skoupý, Zbyněk Ryška, Tomáš Král, Matouš Godík
~ červen 2007
= studie
€ IMMORENT ČR s.r.o.
 
Rohanský ostrov… místo mezi městem a řekou… místo mezi přísnou geometrií starého Karlína a volnou říční krajinou… místo s velkým potenciálem… místo nikoho – „terrain vague“… místo hledající novou tvář na přelomu tisíciletí… postupně ožívající místo města…Dnešní město se proti zažitým stereotypům změnilo. Silný jednotlivec již neurčuje tvář a fungování města a ani jednotliví drobní investoři už nenaplňují koncept osvíceného lokátora. Zásadním způsobem se proměnilo měřítko města.
 
Dnes staví město velcí investoři (státní, obecní i soukromí). Vznikají tak rozsáhlé a do značné míry autonomní enklávy, které se snaží vměstnat do regulací územního plánu i programu investora. Rozsah takto řešených území není dostatečeně velký, aby dokázal jednoznačně určit charakter části města, ale není ani tak malý, aby se architekt mohl, tak jako dříve, spolehnout na předem stanovenou jasnou regulaci a věnovat se pouze architektuře jednotlivých domů.
 
Navrhli jsme strukturu, která se směrem k Pobřežní komunikaci chová jako standardní blok s pevnou uliční frontou, průběžnými příčnými ulicemi, nárožími a náměstími, která se však směrem do parku uvolňuje do biomorfních křivek. Oblé domy obrácené do parku, sloužící především bydlení jsou od Pobřežní ulice odcloněny „hradbou“ administrativních budov. Navržené měkké linie na břehu řeky se tak pokoušejí skloubit všechny protichůdné vstupy, které toto území ovlivňují. Skloubit řeku a ochranu proti velké vodě, velký údolní park a přísný ortogonální systém regulace Karlína, volnou zástavbu Invalidovny i přilehlých málo definovaných částí Libně…
 

Loading