156 náměstí PX

© Roman Koucký, Šárka Malá
& Libor Kábrt, Jan Skoupý, Petr Štěpánek, Alexandra Prymusová, Edita Lisecová, Zbyněk Ryška
~ červen 2007 – září 2007
= studie
€ Městská část Praha 10
 

Praha není polycentrickým městem v pravém slova smyslu. I když jejím středem je dnes Václavské náměstí, důležitá jsou i místa na tzv. Královské cestě. Praha je administrativně rozdělena na „části“ a každá z těchto částí si vytváří svůj střed. Někdy, zejména u straší struktury zástavby, vzniká střed přirozeně (Náměstí Míru, Anděl), další již tak jednoznačné nejsou (Nám W. Churchila, Strossmayerovo nám., Vítězné nám.). Některé jsou pouze začátkem možného středu (Náměstí OSN, Pankrácká pláň) a u některých částí Prahy, zejména pokud jsou vymezeny historicky nelogicky, nelze dnes střed definovat vůbec (Praha 8).

V takových a podobných případech je nutné střed definovat „dodatečně“. Nové nalezení středu ve stávající neujasněné struktuře ale vyžaduje výrazné zásahy. I předběžná volba místa je důležitá. Většinou se jedná o křižovatku více cest a o přibližný střed daného území. Nezbytné je místo doplnit výraznou stavbou, nebo raději mnoha novými stavbami. Vytvoření středu se tak stává výsostně politickým aktem, vyžadujícím vložení velkého množství různé energie do předem specifikovaného malého místa. Synergie všech zúčastněných je nutná a zásadní nevýhodou je, že výsledek nemůže být předem zcela zaručen. To proto, že město je živý organismus a zejména v Čechách jsou změny v měststké struktuře tak pomalé, že výsledek může být skutečně viditelný až za desítky let.

 

radnice PX

Loading