149 Horažďovice, územní plán města

© Roman Koucký
& Edita Lisecová, Zbyněk Ryška
~ říjen 2006 – 2012
= územní plán města
€ Město Horažďovice
 

 

Málokterý návštěvník by Horažďovice označil za laboratoř aktuálního architektonického diskursu v České republice. A překvapivě – i tak je možné se o Horažďovicích vyjádřit. Za posledních dvacet let zde byla realizována série pozoruhodných architektonických děl od předních českých autorů, která byla opakovaně publikována, recenzována a jež jsou dodnes navštěvována studenty architektury. Patří mezi ně dům pro seniory od dvojice Krupauer – Střítecký,  bytový dům na Husově náměstí od Josefa Pleskota, odborníky považovaného za nejvlivnějšího současného architekta u nás, nebo dvojice domů s pečovatelskou službou od Aleny Šrámkové, ikonické postavy české architektury, autorky novostavby fakulty architektury v Praze nebo budovy ČKD v Praze na Václavském náměstí. Na menší město pozoruhodná koncentrace osobností a kvalitní architektury. Pominutelná není ani letní škola architektury nebo zapojení města do soutěže o Cenu Petra Parléře, z níž vyšel vítězně návrh úpravy náměstí od dvojice talentovaných horažďovických rodáků. Přesto – žádná architektura netvoří krásná města pro život sama o sobě. Pro svou plnohodnotnou existenci potřebuje kvalitní kontext. A právě ten nabízí horažďovický územní plán od týmu Romana Kouckého, mnohokrát oceněného architekta a urbanisty. V době, kdy se většina českých měst teprve začíná hrozit nad důsledky svého nekoncepčního rozvoje, Horažďovice již mají hotovou smělou Vizi města 21. Století – územní plán postavený na pokrokové metodice teorie Elementárního urbanismu, z níž se například pražský územní plán teprve učí integrovat základní prvky. Jednou z mnoha výhod této metodiky je i možnost pracovat s tváří města nikoliv jako výslednicí náhodných sil, nýbrž vědomě rozvíjet specifický charakter města. Hlavním kompozičním prvkem celého plánu je kupříkladu promenádní cesta se soustavou alejí, která vytváří protiváhu holé zemědělské krajině severně od Horažďovic a zároveň nepřekročitelně definuje hranici města na řadu dalších desetiletí. Horažďovice jsou tak nejen městem s bohatou historií a současností, ale i Vizí a otevřenou cestou do budoucnosti.“

Jakub Filip Novák

Loading