141 Trojský most, Praha

© Roman Koucký, Libor Kábrt, Mott MacDonald Praha spol. s r.o.
~ květen – prosinec 2006
= dvoukolová veřejná soutěž
+ 1. místo
 
Plochý ocelový síťový oblouk s předpjatou deskou mostovky o rozpětí 200,4 m a o poloměru 261,3 m, který svojí nejvyšší částí konstrukce definuje střed řeky, je doplněn jedním inundačním polem předpjatého monolitického dvojtrámu o rozpětí 41,8 m. Celková šířka mostu je 35,25 m a je rozdělena konstrukcí oblouku na jednotlivé jízdní pásy pro různé druhy dopravy. Osově nesouměrné území a pevně zadané umístění mostu s poměrně složitým výškovým uspořádáním a směrovým napojením na okolní komunikace vyvolalo speciální architektonicko-geometrické, ale i staticko-konstrukční řešení celé stavby.
 
Architektura, nevyjímaje tzv. inženýrské stavby, hledá v jedenadvacátém století znovu svoji ztracenou pozici. Lidé nové architektuře moc nevěří… Změnily se hodnoty. Změnilo se měřítko, materiály i technologie. Změnil se celý globální svět. Velké stavby jsou opravdu VELKÉ. Naše stavby, aby byly z globálního hlediska nějak zajímavé nemusí být velké už proto, že v našich podmínkách nemohou a nemají důvod vznikat. Měly by ale být chytré a originální. Měli bychom se o takové neustále pokoušet. Pro nás není důležitý rozměr, ale poměr! Hodnota (architektury) není ve velikosti, ale v kráse a eleganci. A u mostu je krása dána zejména ideálními poměry – vzájemnými poměry všeho: statiky, konstrukce, geometrie, detailů, materiálů, barev… teprve potom vzniká architektura. A architektura musí vždy hledat cestu dopředu, musí být na špičce myšlení společnosti, jinak bude pouhým mechanickým stavitelstvím. Trójský most má šanci být architekturou.

Svislá osa obloukového mostu je od skutečné svislice odkloněna o 0,70617°=0°42´22,22“ (levé ložisko oblouku je o 2,475 m níže než pravé). Nejvyšší bod mostovky není v ose oblouku a řeky, ale v polovině celkového rozpětí přemostění. Tvary levobřežní opěry a středového pilíře jsou pouze podobné, nikoli shodné.

Složitou hrou geometrie a pomocí optických klamů se celá konstrukce jeví jako symetrická, delší a užší i když tomu tak ve skutečnosti není. Základním tématem celku je poměr vzepětí a rozpětí oblouku – 1/10. Celková geometrie mostu je založena na kombinaci kružnice (r 261,3 m) a rovnostranného trojúhelníku (122,2 m). Vzhledem k navrženým parametrům celku i detailů konstrukce se jedná o unikátní most, jehož obdobu prozatím nelze nalézt nikde na světě.

 

Loading