111 D&K, Jičín

© Roman Koucký, Šárka Malá
& Libor Kábrt
~ září 2003 – září 2011
=realizace stavby
€ Dita Engová, Karel Rychtera

 

Pozemek na okraji města v ploché nevýrazné krajině… koleje s nádražím, nedaleké továrny a městský obchvat… nic kam by bylo možné se dívat, nic k čemu by bylo možné dům směřovat… sousedé se zlou vůlí k sousedství… jediným možným východiskem bylo obrátit dům do sebe, vytvořit pevnost s oázou klidu uvnitř

Do mírně kosočtvercového tvaru pozemku jsme vložili elipsu vnitřní zahrady, okolo ní se odvíjí vše další. Dům je jednou stranou hradby. Jeho vnější plášť, betonová kvetoucí opěrka, je zároveň severním a západním plotem pozemku. Dům je nízký, obvodovou zeď ničím nepřevyšuje. Zbylé části hrany pozemku kryje hradba stromů. Jsou uspořádány v  pásech rotujících kolem ohnisek elipsy. Tento hustý les chrání východní a západní stranu vnitřní zahrady. I celý dům se „obtáčí kolem zeleného eliptického prostoru“. Pás země se podél této elipsy jemně zvedá na betonové nosné konstrukci, aby se postupně stal zahradním přístřeškem, vstupním předprostorem pro parkování aut i zelenou střechou vlastního domu. Proti dynamice této eliptické spirály jdou koruny stromů, které svojí různou výškou vyrovnávají horní niveletu ochranné hradby domu.

Vnitřní prostory domu postupně od vstupu stoupají. Šatna, pracovna a pokoj pro hosty jsou nejnižší, pak kuchyně a jídelna přecházejí do elegantního rozměru hlavního obytného prostoru. Zcela temná a skrytá je audio místnost za krbovou stěnou. Propojené ale oddělitelné dětské pokoje a ložnice s velkou koupelnou jsou nejvyšší. Všechny prostory jsou podél oblé fasády vzájemně propojeny pásem skleněné stěny a dávají tak domu pocit vzájemné sounáležitosti. Oblá chodba s liniovým světlíkem propojuje soukromé pokoje s nutným zázemím šaten a koupelen. V náspu mezi domem a opěrnou zdí plotu je ukrytý bazén, s malými jiskřičkami stropních světlíků. Malý anglický dvorek vykrojený v náspu za kuchyní dává hlavní obytné místnosti další světlo vzduch a prostor. Uzavřený prostor dvorku poskytuje místo k intimnímu posezení a prosvětluje malou pracovnu.

„Neviditelný podzemní dům“ je nečekaně světlý a propojený se zahradou z jejíž geometrie vychází vše. I zatím nedokončená malá vodní plocha před ložnicemi a tenké linie kvetoucích cibulovin, které vyrůstají a zase mizí v hladké ploše trávníku.

 

 

Loading