066 Kniha 1

© Roman Koucký, Šárka Malá, Libor Kábrt, Jiří Příhoda (grafická úprava)
~ květen 1999 – leden 2000
= vydaná kniha a putovní výstava
€ Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o., sponzoři
# Zlatý řez o. s., Didot grafické studio
 

 

Tato kniha je katalogem k výstavě. S díky jsme přijali nabídku k jejímu uspořádání. Pokusili jsme se shrnout naši dosavadní práci a vyslovit některé myšlenky, které ji provázejí. Výstava je událost. Pomíjivý otisk okamžitého stavu věcí v čase. Je to slavnost, zlomek dlouhého příběhu, jedna ze stop v běhu událostí. Zanechá po sobě dojem. Hladivý, zneklidňující nebo prázdný. Vždy však po čase odezní. Proto jsme, možná s trochu staromilskou představou o „knize v posteli“, koncipovali tento katalog více jako „knihu“. Knihu, která může čas výstavy překročit. Kniha nespěchá. Její existence není vázána přesně stanoveným termínem. V klidu kdesi čeká, až na ni dojde řada… Dlouho jsme procházeli jednotlivými projekty a hledali v nich to důležité, abychom to mohli, znovu s odstupem času, v knize popsat. Chtěli jsme zdokumentovat téměř dvacet let práce několika lidí. To rozhodně nebylo snadné. Kniha sama je jedním z projektů. Její příprava pro nás byla rokem intenzivní práce, jejímž výsledkem je „objekt“. Objekt naplněný příslušným množstvím informací – odevzdaný projekt.

Kniha obsahuje rozhovor Ireny Fialové a Romana Kouckého ze září 1999.

Loading