035 Dlouhý most, České Budějovice

© Roman Koucký, Tomáš Rotter
& Libor Kábrt, Martina Portyková, Jaroslav Korbelář
~ červenec 1996 – říjen 1998
= realizace
€ Město České Budějovice
 

Hlavní nosná konstrukce nového mostu je ocelová s železobetonovou deskou mostovky. Ze statického hlediska se jedná o visutý most o dvou polích rozpětí 48+48m se spojitým výztužným trámem. Výztužný trám je zavěšen na nosném lanu prostřednictvím tenké ocelové stěny. Stěna navíc zaručuje spolupůsobení trámu a trubky, ve které je protažen kabel. Dva hlavní nosníky mostu jsou osově vzdálené 12m a mají proměnnou výšku. U jejich dolních pásnic jsou umístěny po 3m příčníky proměnné výšky s konzolami. Nosné kabely vedené v ocelové trubce vytváří horní obrys mostu, který se skládá ze tří navazujících parabolických oblouků, dvou konvexních a jednoho konkávního. Kabel je veden přes střední pylon a na obou koncích je excentricky kotven do výztužného trámu. Tenká ocelová stěna je prořezaná otvory ve tvaru parabolických trojúhelníků. Otvory jsou po obvodě lemovány pásovou výztuhou. Oba hlavní nosníky jsou v oblasti nad středním pilířem vzájemně propojeny dvěma rámovými příčlemi.

Loading